Bắc Ninh: Hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Với quy mô kinh tế tiếp tục được mở rộng, tỉnh Bắc Ninh đang ngày khẳng định vị thế, trở thành cực tăng trưởng Vùng Thủ đô và Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) bình quân tăng 6,6%/năm, quy mô GRDP năm 2020 ước đạt 195,4 nghìn tỷ đồng, đứng thứ 7 toàn quốc…

Giá trị sản xuất công nghiệp đứng đầu cả nước

Giai đoạn 2015 – 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh đã tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược theo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo động lực xây dựng Bắc Ninh phát triển toàn diện.

Theo đó, tỉnh Bắc Ninh đẩy mạnh đầu tư phát triển đồng bộ và hiện đại hệ thống kết cấu hạ tầng để Bắc Ninh tiếp tục phát triển toàn diện, hoàn thiện các tiêu chí thành phố trực thuộc Trung ương. Tạo bước đột phá trong phát triển nguồn nhân lực, tạo tiền đề cơ bản đưa Bắc Ninh trở thành trung tâm nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của vùng.

Bắc Ninh: Hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao - Ảnh 1.

Tỉnh Bắc Ninh hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Quy mô kinh tế tiếp tục được mở rộng, đưa Bắc Ninh trở thành cực tăng trưởng Vùng Thủ đô và Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) bình quân tăng 6,6%/năm (tính riêng giai đoạn 2016 – 2019 tăng 9,2%); quy mô GRDP (giá hiện hành) năm 2020 ước đạt 195,4 nghìn tỷ đồng, gấp 1,5 lần năm 2015 và chiếm 3% GDP cả nước, đứng thứ 7 toàn quốc; GRDP bình quân đầu người ước đạt 5.900 USD, gấp 1,2 lần so với năm 2015 và gấp 2,1 lần bình quân cả nước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Năm 2020, tỷ trọng khu vực công nghiệp – xây dựng chiếm 74,7%; dịch vụ chiếm 22,1%; nông, lâm nghiệp và thủy sản còn 3,2%.

Quy mô sản xuất công nghiệp tăng nhanh, khẳng định vững chắc vai trò “đầu tàu” cho tăng trưởng và phát triển kinh tế; tỷ trọng sản phẩm công nghiệp công nghệ cao tăng từ 61,7% năm 2015 lên 86% năm 2020; giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) ước 1.066 nghìn tỷ đồng, gấp gần 1,7 lần năm 2015 (riêng năm 2019 đạt 1.109 nghìn tỷ đồng); bình quân tăng 11,2%/năm; đứng đầu cả nước. Bước đầu phát triển công nghiệp hỗ trợ, hình thành các cụm liên kết, tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Công nghiệp trong nước được quan tâm, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và xây dựng thương hiệu sản phẩm theo hướng xanh, bền vững.

Nhờ đẩy mạnh kết cấu hạ tầng thương mại, dịch vụ mà Bắc Ninh đã hình thành mạng lưới 4 trung tâm thương mại quy mô lớn; 469 siêu thị, chợ truyền thống, cửa hàng tiện ích; 3 tuyến phố chuyên doanh, gắn kết thành thị với nông thôn, Bắc Ninh với các tỉnh. Năm 2020, tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ước 63,9 nghìn tỷ đồng, gấp 1,8 lần năm 2015; bình quân tăng 12,5%/năm. Hoạt động ngoại thương đóng góp lớn cho kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước; năm 2020 xuất khẩu ước 36 tỷ USD (vượt 4 tỷ USD so mục tiêu Đại hội), gấp 1,7 lần năm 2015 và đứng thứ 2 toàn quốc.

Tập trung tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng liên kết, tích tụ ruộng đất, áp dụng tiến bộ khoa học, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung ứng dụng công nghệ cao, góp phần đảm bảo an ninh lương thực. Xây dựng nông thôn mới được đẩy nhanh, 100% xã và các huyện, thị xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (vượt 15% so với kế hoạch đề ra).

Tập trung khai thác các nguồn thu ngân sách, đóng góp ngày càng cao về Trung ương (từ năm 2017 là 17%) và đảm bảo cân đối chi ngân sách địa phương, nhất là chi đầu tư phát triển. Năm 2020, tổng thu ngân sách ước đạt 27 nghìn tỷ đồng, gấp 1,8 lần năm 2015, bình quân tăng 12,2%/năm (riêng năm 2019 đạt 30,4 nghìn tỷ đồng); trong đó thu nội địa bình quân tăng 15,8%/năm. Quản lý chi ngân sách địa phương chặt chẽ, hiệu quả; tổng chi ngân sách địa phương năm 2020 ước đạt 18,7 nghìn tỷ đồng; gấp 2 lần năm 2015, bình quân tăng 15,3%/năm.

Đảm bảo nhất quán chính sách thu hút, hỗ trợ đầu tư; tổ chức nhiều cuộc đối thoại, giải quyết kiến nghị, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Thu hút đầu tư nước ngoài là một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước, lũy kế đã thu hút được 19,8 tỷ USD; đầu tư trong nước được 161 nghìn tỷ đồng; khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp được 17.561 doanh nghiệp và 3.467 đơn vị trực thuộc với vốn điều lệ đạt 265 nghìn tỷ đồng.

Xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh

Thực hiện hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục – đào tạo; là tỉnh đầu tiên được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục – xóa mù chữ ở mức độ cao nhất; chất lượng giáo dục toàn diện và mũi nhọn được nâng lên, luôn nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về giáo dục, tỷ lệ đỗ đại học, cao đẳng; tỷ lệ học sinh đoạt giải kỳ thi học sinh giỏi quốc gia; tỷ lệ nhà giáo đạt chuẩn 100%, trên chuẩn 85,3%; tỷ lệ kiên cố hóa phòng học và trường công lập chuẩn quốc gia đạt 100%.

Bắc Ninh: Hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao - Ảnh 3.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh vận hành thí điểm Trung tâm điều hành thành phố thông minh.

Bên cạnh việc thực hiện có hiệu quả Chương trình sữa học đường cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học, tỉnh Bắc Ninh đã thành lập Ban Quản lý an toàn thực phẩm tỉnh, thực hiện mục tiêu “Bắc Ninh phấn đấu không còn thực phẩm bẩn”.

Diện mạo đô thị thay đổi rõ nét, với nhiều công trình kiến trúc hiện đại, thể hiện hình ảnh đô thị “Năng động – Hiện đại – Phát triển”; thành phố Bắc Ninh được công nhận là đô thị loại I và thị xã Từ Sơn là đô thị loại III trực thuộc tỉnh; huyện Quế Võ là đô thị loại IV; tích cực triển khai Đề án xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

“Tổng vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2016 – 2020 ước 419.000 tỷ đồng, vượt 56.000 tỷ đồng so mục tiêu Đại hội, tỷ lệ vốn đầu tư so với GRDP bình quân giai đoạn 2016 – 2020 đạt 46%”, Dự tháo báo cáo nhấn mạnh.

Xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh bước đầu đạt kết quả; 100% các cơ quan nhà nước sử dụng cổng thông tin điện tử, hệ thống quản lý văn bản điều hành, hòm thư công vụ, chứng thư số,…chỉ số sẵn sàng cho ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin và truyền thông (ICT Index) năm 2019 xếp thứ 6/63 tỉnh/thành.

Hotline: 0989 163 188

      Liên hệ ngay

TẢI BẢNG GIÁ